Skip to main content

Stress Release

In deze drukke maatschappij hebben we veel te maken met stress. Ook situaties in het leven waar we niet mee om kunnen gaan, leiden vaak tot stress. Door te leren er op een andere manier tegen aan te kijken, verandert de situatie. Men gaat positiever in het leven staan, de stress zal hierdoor verminderen of verdwijnen.

Emotioneel Stress Release punten op het voorhoofd.

Onderdelen waar aan gewerkt kan worden bij Stress Release zijn:

  • het bereiken van doelen
  • angsten
  • fobieën
  • uitstelgedrag
  • pijn
  • burn-out
  • spanningshoofdpijn
  • werken aan het zelfbeeld
  • samenwerking linker- en rechterhersenhelft
  • gevoeligheid op voeding
  • verslavingen
  • vastzittende emoties (woede, verdriet, angst, plezier)
  • vastzittende emoties op organen
  • rouwverwerking
  • conflicten
  • sabotagegedrag
  • enz.