Skip to main content

Kinderen

Kinderen zijn mooie mensjes. Ze zijn volop in ontwikkeling en dat is een bijzondere periode. In deze periode gaan ze heel veel leren en ook afleren. Als ouder heb je de taak om je kind(eren) een basisvertrouwen mee te geven zodat je je kind klaar kan stomen voor de grote volwassen wereld. Dit is voor een kind en ouder een mooie maar intensieve klus die niet altijd makkelijk is.

Dit hele proces begint al bij de conceptie. Is het kindje gewenst of ongewenst? Tijdens de zwangerschap kunnen de emoties van de moeder en vader gevoeld worden door het kindje. Dus hoe meer ontspannen de zwangerschap is hoe beter voor het kindje.
Over het algemeen is het hard werken tijdens een bevalling voor moeder en kind. Hoe meer ontspannen dit gaat hoe fijner dit is voor beide. Wanneer de ouders op enig moment (voor of na de bevalling) horen wat het geslacht is komt er een reactie. Gelukkig zijn de meeste ouders blij met de baby en maakt het geslacht niet uit. Sommige ouders zijn teleurgesteld omdat ze liever een ander geslacht hadden. Dit geeft een ander gevoel naar het kindje. Hoe welkom is het kindje?

Dan begint het groeien en dat gaat zo hard. Van borst- of flesvoeding naar vaste voeding. Van liggen naar kruipen, zitten, lopen, klimmen. De eerste tijd thuis en dan naar (eventueel crèche of) peuterspeelzaal, basisschool, buitenschoolse opvang, voortgezet onderwijs.

Vanuit het gezin mag het kind zich “staande” houden in de grote wereld. Daar mag de ouder dus heel hard aan werken. Hoe goed een ouder ook zijn best doet, er zullen periodes zijn waarbij het kind en de ouder(s) elkaar niet begrijpen. Dit zal veel emoties teweeg brengen: verdriet, boosheid, angst, gekwetst voelen, niet begrepen voelen, eenzaam, enz. enz.. Daarnaast zullen ze zeker positieve emoties ervaren: blij, genieten, gelukkig zijn, begrepen voelen, zelfverzekerd zijn, enz. enz.
Wanneer een kind een hele goede, veilige basis mee krijgt van de ouder(s) kan het kind alle (positieve en negatieve) emoties aan. Als dit niet het geval is dan raakt een kind uit balans en zal het kind moeite hebben om haar/zijn leven te leven.

In mijn praktijk werk ik veel met kinderen. De ouders komen met de volgende klachten: allergieën, boosheid, verdriet, teruggetrokken, bedplassen, slecht slapen, woede aanvallen, AD(H)D, enz. enz.
Het gebeurt ook dat niet het kind maar de moeder of vader een balans krijgt omdat er zoveel stress zit bij de ouder dat het kind daar last van heeft. Door de balans kunnen ouder en kind weer verder op hun pad naar de toekomst!!!

Heb je vragen? Bel of mail me!!