Zorgverzekering

Ik ben aangesloten bij de Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten (VNT), een van de grootste beroepsverenigingen voor natuurgeneeskundigen in Nederland. De VNT controleert de kwaliteit van de leden en heeft contacten met een groot aantal zorgverzekeraars. Veel verzekeraars vergoeden behandelingen van VNT-leden geheel of gedeeltelijk. Dorn en Breuss en massages worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
vnt.jpg
De VNT is, samen met diverse beroepsverenigingen (NVA, NVKH, NWP, MBOG, Register IFU en ZHONG), aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Hier kunnen patiënten terecht met een klacht over een therapeut van een aangesloten beroepsorganisatie. De KAB kent een gezamenlijke klachtenprocedure.
Tevens heeft de VNT tuchtrecht. Alle leden van de VNT zijn onderworpen aan het Tuchtreglement van de VNT.
Zo ben je verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht.

Algemene informatie en zorgverzekeraars vind je op de site van de VNT. Op de homepage van de site zie je de zin "VNT overzicht zorgverzekeraars ... ". Je krijgt dan een overzicht van de zorgverzekeraars.

Registratienummer VNT: 06.057.
AGB-code: 90(0)12379 / 90033411.


Medische Basis Kennis
De zorgverzekeraars hebben afspraken gemaakt dat alle therapeuten, ondanks de bijscholingen die al verplicht waren, de Medische Basis Kennis, (voor 1-1-2017), opnieuw moesten doen. Omdat ik graag wil dat mijn cliënten de consulten vergoed blijven krijgen heb ik de opleiding gedaan bij de School voor de Homeopathie. Deze opleiding heb ik met goed gevolg afgerond!!!